Cập nhật vào :

Đây là nút giao thông thường diễn ra ùn tắc và tai nạn, đã được Thủ tướng Chính phủ đưa vào Kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường sắt (tại Quyết định số 1856/QĐ-TTg ngày 27/12/2007).

Bộ Giao thông vận tải đã có Quyết định số 1004/QĐ-BGTVT ngày 16/4/2010 cho phép lập dự án đầu tư xây dựng nút giao thông khác mức tại Ngã ba Huế và Quyết định số 1492/QĐ-BGTVT ngày 01/6/2010 phê duyệt đề cương và chi phí lập dự án đầu tư công trình này. Dự án được giao Sở GTVT làm chủ đầu tư, Ban QLDA cầu Rồng điều hành.

Để lựa chọn được phương án thiết kế tốt nhất, đáp ứng tối đa các yêu cầu về thẩm mỹ, quy hoạch kiến trúc, cảnh quan đồng thời có tính khả thi cao, UBND Thành phố thống nhất chủ trương triển khai tổ chức thi tuyển phương án thiết kế kiến trúc rộng rãi công trình Nút giao khác mức tại Ngã ba Huế bằng nguồn vốn Ngân sách của Thành phố. Đơn vị đạt giải nhất cuộc thi kiến trúc sẽ được chọn là đơn vị tư vấn lập hồ sơ dự án nếu đảm bảo năng lực./.