• Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm công trình Ngã ba Huế
  • Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm công trình Ngã ba Huế
  • Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải thăm công trình Ngã ba Huế
  • Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải thăm công trình Ngã ba Huế
  • Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ thăm công trình Ngã ba Huế
  • Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ thăm công trình Ngã ba Huế
  • Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm công trình Ngã ba Huế
  • Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm công trình Ngã ba Huế
  • Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh tham quan dự án Ngã ba Huế
  • Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh tham quan dự án Ngã ba Huế
  • Hợp long vòng xuyến tầng 1 cầu vượt Ngã Ba Huế
  • Hợp long vòng xuyến tầng 1 cầu vượt Ngã Ba Huế
  • Lễ sơ kết - Đánh giá tiến độ thi công và phát động thi đua hoàn thành dự án
  • Lễ sơ kết - Đánh giá tiến độ thi công và phát động thi đua hoàn thành dự án
  • Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng thăm công trình Ngã ba Huế
  • Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng thăm công trình Ngã ba Huế
  • Hợp long tầng 2 cầu vượt Ngã Ba Huế
  • Hợp long tầng 2 cầu vượt Ngã Ba Huế
  • Lễ ký kết - Giao ước thi đua hoàn thành đúng tiến độ dự án
  • Lễ ký kết - Giao ước thi đua hoàn thành đúng tiến độ dự án
  • Mồng 1 tết 2014 trên công trường
  • Mồng 1 tết 2014 trên công trường
  • Chủ tịch UBND TPĐN Văn Hữu Chiến thăm công trình Ngã ba Huế
  • Chủ tịch UBND TPĐN Văn Hữu Chiến thăm công trình Ngã ba Huế