Ông Nguyễn Tâm Thịnh - Chủ tịch HĐQT                                               Ông Nguyễn Tâm Tiến - Tổng giám đốc

 

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam – Trungnam Group được thành lập ngày 12 tháng 11 năm 2004 theo giấy phép đăng ký kinh doanh số 4103002852 do Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp, vốn điều lệ 500 tỷ đồng. Trungnam Group hoạt động kinh doanh theo phương châm nhằm đóng góp cho sự phát triển của nước nhà.

Chủ Tịch HĐQT - Ông Nguyễn Tâm Thịnh cam kết luôn hướng đến hiệu quả, chất lượng, bền vững trong mọi dự án đầu tư của công ty. Mỗi viên gạch dựng xây nền móng, mỗi đồng vốn đón dòng thời cơ, tất cả đều quán triệt và tuân thủ định hướng "Đầu Tư Bền Vững – Xây Dựng Tương Lai". Là một công ty lớn mạnh về cả nhân lực và tài chính, Trungnam Group đang trên lộ trình phát triển thành một Tập đoàn lớn, với nhiều công ty thành viên hoạt động hiệu quả đa ngành trong các lĩnh vực xây dựng, năng lượng, bất động sản, địa ốc, sản xuất và thương mại…

TRUNGNAM GROUP khẳng định khả năng vươn tới thành công cùng sứ mệnh mang lại niềm tin bền vững cho các cổ đông dựa trên nền tảng hoạt động hiệu quả, đầu tư xây dựng những công trình hiện đại, chất lượng đóng góp vào sự thịnh vượng chung của nước nhà trên đường hội nhập kinh tế thế giới